2. ledna 2024

Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed

Na základě organizační změny došlo k 31. prosinci 2023 ke zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed. 

Jednotlivé agendy Správy nemovitostí městské části Brno-střed jsou rozděleny mezi Odbor bytový a Odbor investiční a správy bytových domů. Uvedené kontakty a struktura webových stránek budou aktualizovány do 12. ledna 2024.

V případě, že zjistíte závadu ve společných částech domu nebo přímo ve vámi pronajatém prostoru, prosím, bezodkladně nás informujte.

Nejlépe nám zašlete e-mail s bližšími informacemi a kontaktem na vás nebo zavolejte na telefonní linku, která je obsluhována v pracovní době referentkou zajišťující evidenci těchto požadavků. V době její nepřítomnosti či při vytížení telefonní linky můžete využít záznamového zařízení, které je každodenně kontrolováno a požadavky jsou zpracovány podle pořadí, ve kterém byly přijaty.

Pro hlášení technických poruch a požadavků kontaktujte paní Hanu Píškovou na telefonním čísle: +420 542 526 118. E-mailový kontakt pro hlášení požadavků na opravy a údržbu: pozadavky@brno-stred.cz

Výše uvedené požadavky jsou zavedeny do elektronické evidence, která je předmětem zpětné kontroly. 

V případě havárie (únik vody nebo splaškové vody) je nutné tento stav nahlásit havarijní službě na telefonním čísle: 602 578 833.

Důležité odkazy