27. října 2020

Zrušení 16. zasedání zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Brno-střed, které se mělo konat 4. listopadu 2020, se ruší.

K tomuto kroku přikročil starosta městské části Brno-střed na základě vyhlášení nouzového stavu a následujících krizových opatření vlády, která se týkají zákazu volného pohybu osob a mají vliv také na jednání zastupitelstev.

Důležité odkazy