27. února 2021

Zpřísnění opatření od 1. března

Vláda vyhlásila nový nouzový stav, který bude platit do 28. března a zároveň zpřísnila stávající krizová opatření. Ta mají platit od 1. března po 3 týdny, tedy do 21. března.

Přehled nových opatření:

Zdravotnické/chirurgické roušky:
 • ve všech vnitřních prostorech staveb s výjimkou bydliště nebo místa ubytování (například při návštěvě úřadu),
 • ve všech venkovních prostorech na zastavěném území obce,
 • mimo zastavěné území obce je povinnost nosit roušku pouze tehdy, setkají-li se 2 osoby, které nejsou členy jedné domácnosti na vzdálenost menší než 2 metry.
Respirátor:
 • v obchodech,
 • provozovnách služeb,
 • ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb,
 • na mezinárodních letištích,
 • v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích a zastávkách,
 • v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází osoby z jedné domácnosti.

Kompletní znění opatření.

Školy a školky:
 • Uzavření všech škol, školek a dětských skupin s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních nebo určených pro děti pracovníků záchranářů, lékařů, policie a podobně.
Obchody a služby:
 • Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, zverimexy, optiky nebo prodejny novin a tabáku.
 • V provozu zůstávají taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek.
 • Stravovací zařízení mohou i nadále prodávat přes okénko.

Kompletní znění opatření.

Omezení pohybu osob:
 • Povoleny jsou pouze nezbytné cesty, například do zaměstnání, na nákupy a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce.
 • Platí zákaz opouštění okresu bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři.
 • Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.
 • Okresy Brno-město a Brno-venkov se pro účely usnesení vlády považují společně za území jednoho okresu.

Podrobné informace a formuláře.

 

 

Důležité odkazy