1. září 2020

Zkušební sčítání lidu

Zkušební sčítání proběhne ve vybraných domácnostech napříč celou republikou v září a říjnu. Výsledky tohoto sčítání nebudou nikde publikovány, jeho účelem je pouze prověřit funkčnost všech systémů pro online sběr dat a způsob distribulce a sběru listinných formulářů.  

Zkušební sčítání zahájí 1. září informačními pochůzkami sčítací komisaři České pošty s cílem informovat vybrané domácnosti o zařazení do projektu. Osloveno bude 25 tisíc domácností tak, aby reprezentovaly typické lokality.

Online formulář zkušebního sčítání zveřejní Český statistický úřad na webu www.scitani.cz v pondělí 14. září, kde bude k dispozici až do 20. září. Na webu se pak účastníci zkušebního sčítání dozvědí i další informace ohledně celého projektu. Ti, kteří upřednostní vyplnění údajů prostřednictvím listinného formuláře, využijí tuto možnost od 25. září do 7. října. Následně proběhne do 22. října sběr vyplněných formulářů.

Sčítání 2021 se uskuteční na jaře příštího roku.

Důležité odkazy