7. února 2023

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2023 v Jihomoravském kraji - Mgr. Michaelu Kolářovou na telefonním čísle 542 528 233 nebo 731 439 303

Důležité odkazy