26. října 2021

Zaměstnanci radnice se opět vydali darovat krev

Společně se vydalo darovat krev do Fakultní nemocnice u sv. Anny 25 úřednic a úředníků, a to již počtvrté. 

Po opakované výzvě nemocnic, které mají nedostatek krve, se pracovníci úřadu rozhodli opět pomoci. 

Krevní banka Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má aktuálně výrazný nedostatek zásob v krevních skupinách A+ a A-. Svému limitu se blíží také zásoby krve skupin 0- a 0+. Registrovat se můžete na telefonním čísle +420 543 182 190 nebo prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete na webu: https://www.fnusa.cz/vyzva-darcum-krve/

Důležité odkazy