29. ledna 2017

Využívání občanských klubů městské části Brno-střed vzrostlo dvojnásobně

Radnice městské části nabídla veřejnosti možnost využívat v rámci krátkodobých pronájmů prostory občanských klubů a prostor Společenského centra ÚMČ Brno-střed pro vzdělávací a kulturní akce a také pro pravidelná setkávání spolků, čehož občané využili v maximální míře. Díky nastavení nových cen, které jsou takřka symbolické, a také z důvodu větší propagace nabídky klubů došlo k využití téměř na 100% jejich kapacity.

Záměr městské části vyjít vstříc občanům a poskytnout jim tak levně prostory k jejich aktivitám se podařil, neboť srovnání roku 2015 a 2016 ukazuje, že počet akcí ve všech klubech, sále i salonku vzrostl na dvojnásobek oproti minulosti (viz číselné údaje níže).

 

Sál Společenského centra

rok 2015 – 122

rok 2016 – 219

Salonek

rok 2015 – 73

rok 2016 – 150

Klub

rok 2015 – 195

rok 2016 – 369

 

Více informací o pronájmech.

Důležité odkazy