14. března 2022

Výsledky z veřejného projednání k parkování Trýbova

Setkání občanů z lokality Trýbova se zástupci radnice Brno-střed a Magistrátu města Brna se konalo ve středu 23. února ve společenském sále radnice městské části Brno-střed a bylo také přenášeno on-line.

Občané z Trýbovy dlouhodobě upozorňují na velmi špatnou situaci a možnosti parkování pro rezidenty. Radnice Brno-střed tak iniciovala jednání, kde navrhla dvě varianty řešení a cílem diskuze bylo vybrat vhodné řešení vedoucí ke zlepšení parkování pro místní. Ti si mohli vybrat mezi variantou zavedení modrých zón, tedy rezidentního parkování, nebo zavedení režimu určeného pro vnitrobloky.  

Oblast placeného stání neboli modrá zóna by ale v lokalitě Trýbova způsobila skokový úbytek parkovacích stání. Vodorovné dopravní značení je v zóně možné vyznačit pouze podle platných norem, které jsou přísnější, než jak jsou zpravidla občané zvyklí parkovat. Městská část nechala orientačně zpracovat projekt dopravního značení modré zóny a oproti dosavadnímu stavu by zavedení zóny znamenalo úbytek skoro padesáti parkovacích míst. 

„Během veřejného projednání jsme s touto situací obyvatele Trýbovy seznámili a současně jsme jim navrhli alternativní řešení. Parkování v této oblasti by bylo možné regulovat podobně jako vnitrobloky. Vjezd by byl umožněn pouze vozidlům s povolením Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Povolení se vydává primárně rezidentům a abonentům. Zavedení regulace je také mnohem rychlejší než u modré zóny,“ upřesnil Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), radní Brno-střed pro oblast dopravy a bydlení. 

Výhodou tohoto řešení je, že nedojde k úbytku parkovacích stání, jedná se pouze o osazení zákazové značky s dodatkovou tabulkou na vjezdu do ulice. Změna značení pak může být realizovaná v létě letošního roku, zatímco modrá zóna přichází v úvahu až v řádech roků.

„Zúčastnění obyvatelé se téměř všemi hlasy shodli, že by preferovali zavedení regulace jako vnitroblok. Radnice Brno-střed společně s Magistrátem města Brna proto zahájila kroky potřebné k jejímu zavedení,“ doplnil Jan Mandát. 

Více informací o regulaci typu vnitroblok je možné najít na stránkách: www.parkovanivbrne.cz v sekci regulace vjezdů.

Důležité odkazy