Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

18. června 2020

Výsledek ankety Lavička pro Brno-střed

Lidé v anketě zvolili nejlepší lavičku.

Městská část Brno-střed se v roce 2017 rozhodla využít mlatové plochy parčíku na Nových sadech k prezentaci výrobců městského mobiliáře. Občané městské části i celého města Brna si mohli lavičky vyzkoušet a zvolit tu nejlepší. Anketa Lavička pro Brno-střed proběhla od května 2017 do prosince 2019. Z průběžného hodnocení vyplynula oblíbenost otočných laviček, proto byly umístěny na Dominikánském náměstí. Celkovým vítězem se stala lavička Portigoa PQA151.

Všem zúčastněným, kteří do soutěže zapojili, děkujeme.

Důležité odkazy