22. března 2023

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž

Malujete nebo kreslíte? A máte svoje oblíbené místo v městské části Brno-střed? Jestliže ano, pak právě pro vás je tu naše letošní soutěž Moje oblíbené místo v Brně-střed.

Výtvarná díla můžete do soutěže zasílat od 1. dubna do 30. června 2023. Výsledky vyhlásíme 1. září 2023 během akce Otevřená radnice, kde budou také vítězná a některá další soutěžní díla vystavena. 

Soutěžní kategorie
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:     

1. kategorie je určena pro děti ve věku od 6 do 10 let

2. kategorie pro děti ve věku od 11 do 15 let

3. kategorie pro mladé ve věku od 16 do 20 let

4. kategorie je určena dospělým

Označení díla
Každé výtvarné dílo musí být na rubové straně opatřeno názvem díla, názvem zachyceného místa, jménem a příjmením autorky/autora, u nezletilých také jménem a příjmením zákonného zástupce, názvem soutěžní kategorie a kontaktním e-mailem.

Technika
Do soutěže budou zařazena díla vytvořená volnou výtvarnou technikou se zachováním dvojrozměrnosti výsledného díla. Nejmenší formát díla je A4, největší A3.

Předání díla
Výtvarné dílo je možné zaslat poštou na adresu: Úřad městské části Brno-střed, tiskové oddělení, Dominikánská 2, 601 69 Brno, nebo je předat na této adrese na podatelnu, která je otevřena od 8.00 hodin, v pondělí a středu do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek do 15.00 hodin a v pátek do 14.00 hodin. Obálku či obal je třeba opatřit nápisem Moje oblíbené místo v Brně-střed. Dílo je možné poslat či předat od 1. dubna do 30. června, přičemž při zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce.

Hodnocení
Soutěžní díla vyhodnotí a tři nejzajímavější v každé kategorii vybere porota. Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena.

Výhra
Cenou v první a druhé soutěžní kategorii jsou věcné dary, v kategorii třetí a čtvrté pak dárkový poukaz na nákup ve specializovaném obchodě s výtvarnými potřebami. První místo dostane ocenění v hodnotě 2500 korun, druhé místo v hodnotě 1500 korun, třetí místo v hodnotě 1000 korun.

Podmínky soutěže

  • Zasláním výtvarného díla vyjadřují soutěžící, či v případě nezletilých jejich zákonní zástupci, souhlas s jejich zveřejněním pro prezentaci soutěže ve zpravodaji městské části, na webu a sociálních sítích radnice, s jejich dalším použitím ve zpravodaji městské části, na webu a sociálních sítích radnice i mimo prezentaci soutěže, a to vždy s uvedením autora. Dále souhlasí také s umístěním díla na výstavě v prostorách radnice městské části Brno-střed a prostorách Kávéesky, příspěvkové organizace městské části Brno-střed, případně dalších prostorách.
  • Účastníci soutěže zasláním díla prohlašují, že výtvarné dílo pořídili osobně a mají neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže výtvarné dílo ze závažných důvodů podle svého uvážení. Do soutěže nebudou zařazeny například díla, která nenaplňují zadání soutěže, mají neetický obsah, jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem, byly podle informací dostupných organizátorovi soutěže dílem jiného autora, než je účastník soutěže a také takové, které by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu.
  • Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů k činnostem souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude Úřad městské části Brno-střed. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Důležité odkazy