9. května 2022

Vyhlásili jsme fotosoutěž

Fotíte momentky, situace, místa v naší městské části? Pošlete nám své fotografie a zasoutěžte si s námi. Hledáme vaše oblíbené místo Brna-střed. 

Fotografie do soutěže Moje oblíbené místo v Brně-střed můžete zasílat od 1. května do 10. srpna 2022. Výsledky vyhlásíme 26. srpna 2022 během akce Otevřená radnice, kde budou také vítězné a některé další soutěžní fotografie vystaveny. 

Soutěžní snímky vyhodnotí a tři nejzajímavější vybere porota, která bude složená z profesionálních fotografů Tomáše Hájka a Jiřího Slámy, starosty městské části Brno-střed Vojtěcha Mencla, Honzy Šmikmátora, zástupce reklamní a PR oblasti na volné noze, a Kateřiny Dobešové, tiskové mluvčí městské části Brno-střed.

A co můžete vyhrát? První cenou je dárkový poukaz na nákup ve specializovaném obchodě s fotografickou technikou a příslušenstvím Megapixel v hodnotě 10 000 korun, druhá cena je dárkový kupón tamtéž za 5000 korun a třetí vyhrává kupón na nákup za 3000 korun. 

Podmínky soutěže

  • Soutěžit může každý, kdo zašle minimálně jednu, maximálně tři fotografie pořízené na území městské části Brno-střed. Fotografie budou přijímány pouze elektronicky na adrese: fotosoutez@brno-stred.cz, a to ve formátu .jpg, v dobré kvalitě, velikost fotografie musí být alespoň 2 MB. Každou fotku je třeba opatřit názvem snímku. 
  • Zasláním fotografií soutěžící vyjadřuje souhlas s jejich zveřejněním pro prezentaci soutěže ve zpravodaji městské části, na webu a sociálních sítích radnice, s jejich dalším použitím ve zpravodaji městské části, na webu a sociálních sítích radnice i mimo prezentaci soutěže, a to vždy s uvedením autora, s umístěním vytisknutých fotek na výstavě v prostorách radnice městské části Brno-střed a prostorách Kávéesky, příspěvkové organizace městské části Brno-střed, případně dalších prostorách. O konání takových výstav budou autoři vždy předem informováni, a to na e-mailovou adresu, prostřednictvím které do soutěže fotky zaslali.
  • Účastník soutěže zasláním snímků prohlašuje, že fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu. Osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním fotografií podle podmínek soutěže. Veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie, tedy například nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob, byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů podle svého uvážení. Do soutěže nebudou zařazeny například snímky, které nenaplňují zadání soutěže, mají neetický obsah, jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem, byly podle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, nevyhovují kvalitou nebo rozlišením, nebo by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu.
  • Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů k činnostem souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude Úřad městské části Brno-střed. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Důležité odkazy