Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

1. října 2020

Vyhlášení nouzového stavu od 5. října

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav po dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda 30. září 2020. V pondělí začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí. 

Nouzový stav začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin, a to na 30 dnů. Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda rovněž přijala krizové opatření, které s účinností od 5. října 2020 od 0.00 hodin do 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob. 

Vláda:

I. Zakazuje:

  • hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,
  • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek.

II. Omezuje:

  • divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá,
  • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí,
  • účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, 
  • provoz provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat například zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22.00 a 06.00 hodin.

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu najdete ve Sbírce zákonů č. 158/2020.