1. října 2020

Vyhlášení nouzového stavu od 5. října

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav po dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda 30. září 2020. V pondělí začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí. 

Nouzový stav začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin, a to na 30 dnů. Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda rovněž přijala krizové opatření, které s účinností od 5. října 2020 od 0.00 hodin do 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob. 

Vláda:

I. Zakazuje:

  • hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,
  • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek.

II. Omezuje:

  • divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá,
  • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí,
  • účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, 
  • provoz provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat například zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22.00 a 06.00 hodin.

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu najdete ve Sbírce zákonů č. 158/2020.

Důležité odkazy