15. srpna 2019

Výběrové řízení: Vedoucí Klubu Leitnerova

Kávéeska, příspěvková organizace, zřizovaná MČ Brno-střed, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice PRODUKČNÍ KULTURNÍCH PROJEKTŮ – vedoucí střediska Klub Leitnerova.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a přílohami pošlete s označením „výběrové řízení – Klub Leitnerova“ nejpozději do 13. 9. 2019 na adresu: Kávéeska, Koliště 645/29, 602 00 Brno, nebo elektronicky na e-mailovou adresu pavcik@kaveeska.cz, nebo doručte osobně na adrese Kávéeska, Koliště 645/29, Brno (v pracovní dny v čase pondělí–pátek: 9.00–12.00 hod. a 14.00–16.00 hod.).

Informace k výběrovému řízení.

Důležité odkazy