27. června 2022

Volby do Zastupitelstev obcí ČR 2022

Volby do Zastupitelstev obcí České republiky se konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Volební štáb městské části Brno-střed pro volby do Zastupitelstev obcí České republiky je umístěn v budově ÚMČ Brno-střed, Koliště 29, 602 00 Brno, přízemí, (označeno volby, zvonek napravo od dveří, neplést si s vchodem do bytových prostor). Úřední hodiny jsou:

pondělí a středa 8:00 – 17:00,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00,
pátek 8:00 – 13:00.

Volby se konají:
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 

Informace pro volební strany

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se odevzdávají nejpozději do 19. 7. 2022 do 16:00 hod. na ÚMČ Brno-střed, Koliště 29, 602 00 Brno, přízemí, (označeno volby, zvonek napravo od dveří, neplést si s vchodem do bytových prostor) případně na podatelně ÚMČ Brno-střed,  Dominikánská 2, 601 69 Brno. Na podatelně vám pouze orazí podaní potvrzení o předání, kandidátní listiny vám zašleme poštou nebo DS dodatečně.

Delegovat členy volební komise je možné do 24. 8. 2022.

Případné dotazy a informace, které jste zde nenalezli, Vám rádi poskytneme telefonicky nebo písemně:

Ing. Linha Alois 542 526 339, alois.linha@brno-stred.cz,
Linhová Libuše 542 526 375, libuse.linhova@brno-stred.cz.

Více informací na www.mvcr.cz v sekci volby.

Senátní volby se v městské části Brno-střed (obvod 59) NEKONAJÍ.

 

Důležité dokumenty / informace

Pro voliče / For voters - Volby (www.mvcr.cz)

Důležité odkazy