5. října 2018

Volby 2018

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná ve dne 12. a 13. října 2018.

Veškeré informace o volbách naleznete na http://brno-stred.cz/volby-zastupitelstva-2018.

Důležité odkazy