5. prosince 2022

Volba prezidenta České republiky 2023

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Volební štáb městské části Brno-střed pro volbu prezidenta ČR je umístěn v budově ÚMČ Brno-střed, Koliště 29, 602 00 Brno, přízemí, prosklené bílé dveře z ulice. Úřední hodiny jsou:

pondělí a středa 8:00 – 17:00,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00,
pátek 8:00 – 13:00.

Výše uvedené úřední hodiny platí i pro žádosti a vydávaní voličských průkazů na Kolišti 29 a Dominikánské 624/2.

Případné dotazy a informace, které jste zde nenalezli, Vám rádi poskytneme telefonicky nebo písemně:

Ing. Linha Alois 542 526 339, alois.linha@brno-stred.cz,
Linhová Libuše 542 526 375, libuse.linhova@brno-stred.cz.

 

O přenosnou hlasovací schránku si můžete požádat na těchto kontaktech:

Ing. Linha Alois 542 526 339, alois.linha@brno-stred.cz,
Linhová Libuše 542 526 375, libuse.linhova@brno-stred.cz.

Případně přímo v okrskové volební komisy ve dny voleb. Telefonní kontakty jsou uvedeny níže v pdf souboru.

 

Důležité dokumenty / informace

Důležité odkazy