30. dubna 2020

Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření

Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května.

Vláda schválila ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření.

Od pátku 1. května mají výjimku z povinnosti nošení roušek na veřejnosti osoby se závažným duševním onemocněním. Roušku nebudou muset mít nasazenu také moderátoři a redaktoři televizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami, herci a tanečníci v divadlech či při natáčení a děti mladší sedmi let při pobytu v mateřské škole či v dětské skupině. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Od 11. května pak vláda do již schváleného scénáře přidala činnost muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, pokud dodrží stanovené limity a omezení. Pro tyto, ale i pro sportovní, náboženské, spolkové a další veřejné akce a také pro svatby či trénink sportovců bude platit mimo jiné omezení počtu zúčastněných osob na sto ve stejný čas, nebudou moci nadále využívat zázemí kromě toalet a budou muset splnit řadu hygienických podmínek včetně dodržování alespoň dvoumetrového odstupu mezi lidmi. 

Kadeřnictví, pedikúry, masáže a dalších provozovny a také velká nákupní centra budou moci otevřít rovněž od 11. května. Od téhož data budou moci částečně otevřít základní, střední a umělecké školy. 

Podrobný přehled opatření naleznete na webových stránkách vlády nebo v Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Důležité odkazy