29. března 2021

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna

Nouzový stav v České republice bude platit do 11. dubna včetně.

Vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. 

Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. K jediné změně došlo u opatření omezujícím volný pohyb osob obyvatel mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní. Vláda přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin.

Kompletní výsledky mimořádného jednání vlády z 26. března 2021 naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--brezna-2021-187459/

Důležité odkazy