8. listopadu 2021

Vítání občánků

V sobotu 6. listopadu jsme na radnici slavnostně přivítali nové občánky naší městské části.

Jelikož muselo být kvůli vládním opatřením vítání občánků několikrát přesunuto, vítali jsme i děti narozené v roce 2019 a 2020, které si už samy zvládly vybrat dárek, při příchodu nás pozdravily a zapojovaly se do děje na jevišti. Nové občánky jsme přivítali celkem v pěti kolech a z celkového počtu 40 pozvaných se dostavilo 35 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů.

Program zajistili manželé Veselí, Kateřina hraje v Divadle Polárka, Martin je hercem činohry Národního divadla Brno, na klavír je doprovázela Katarína Duchoňová. Za úřad přivítal děti Ing. Ivo Komárek.

Jsme rádi, že i přes nutnost dodržování vládních opatření panovala v sále skvělá atmosféra a všichni si užili příjemné dopoledne. Děti dostaly dárek, na výběr je široká škála hraček, například i z chráněných dílen, nebo knih. Při gratulaci se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi pamětní list, registrační průkaz do Knihovny Jiřího Mahena a každá z maminek dostala jako pozornost růži. 

Pokud máte zájem přihlásit se na akci vítání dětí, můžete kontaktovat paní Bronislavu Horákovou tel.: +420 542 526 211, e-mail: bronislava.horakova@brno-stred.cz.

Důležité odkazy