7. dubna 2021

V Brně startuje plošný sběr bioodpadu

Během dubna začne v Brně systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Společnost SAKO Brno bude umisťovat 1 000 kusů bio popelnic na vybraná stanoviště v ulicích města. 

Celkem 1 000 hnědých popelnic bude od pondělí 12. dubna rozvážet společnost SAKO Brno do jednotlivých městských částí. O umístění těchto nádob rozhodly samy městské části. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Obyvatelé Brna tak mohou pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu. Popelnice nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu. 

Do bio popelnic patří především kuchyňský bioodpad - zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, jádřince, pecky, ale i čajové sáčky nebo kávový odpad. Do popelnic na bioodpad nepatří živočišné zbytky jako např. maso, oleje, tuky, kosti nebo mléčné výrobky, stavební odpad, kamení, textil, cigarety, popel, plasty, kovy, sklo a směsný komunální odpad. 

Více informací o sběru bioodpadu naleznete na webových stránkách společnosti SAKO Brno.

Důležité odkazy