17. března 2020

Uzavření pokladny - čísla účtů

Vzhledem k uzavření pokladny prosíme občany, aby využívali co nejvíce platbu na bankovní účet.

Vybraná čísla bankovních účtů k jednotlivým činnostem:
  • hlavní činnost - pro platby všech místních, správních poplatků a předpisů z příjmů: 43-8206670217/0100
  • hlavní činnost - pro platby vydaných faktur, faktur běžných a dobropisy: 43-8043470287/0100 
  • hlavní činnost - pro složení jistin, týkajících se veřejných zakázek: 43-8043930247/0100 
  • vedlejší hospodářská činnost - pro platby nájmů, předpisů z příjmů a podobně: 43-8044220247/0100 
Pro zařazení platby je nutné uvést správný variabilní symbol, popis a další identifikační údaje. 
 
V případě dotazů kontaktujte paní Petru Mifkovou na e-mail petra.mifkova@brno-stred.cz nebo telefonicky na čísle +420 542 526 142.

Důležité odkazy