15. května 2020

Úřad městské části Brno-střed je již v plném provozu

Úřad je pro veřejnost otevřen v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Prosíme občany o respektování těchto úředních hodin. Navštívit úřad mimo ně je možné pouze po předchozí domluvě s konkrétním referentem. Kompletní telefonní seznam najdete zde.

Pokud potřebujete poradit, můžete využít služeb Miniúřadu, který je k dispozici na Dominikánské 2 i mimo úřední hodiny.

Pracovní doba Miniúřadu:

pondělí a středa: 8.00–18.00 hodin
úterý a čtvrtek: 10.00–18.00 hodin
pátek: 10.00–14.00 hodin

e-mail: iveta.fiserova@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 379

Matrika

Úřední hodiny jsou určeny pouze pro neodkladné záležitosti klientů a vyřízení jejich požadavků. Pokud si nejste jisti, zda je při vyřízení vaší žádost nezbytná přítomnost na úřadě, informujte se na tuto skutečnost telefonicky. Na osobní návštěvu matriky je možné se předem on-line objednat. Můžete přijít i bez objednání, ale je nutné počítat s čekáním.

Prosím, důkladně zvažte, zda není možné vaši žádost vyřídit jiným způsobem než osobní návštěvou našeho matričního úřadu.

Upozorňujeme také na skutečnost, že souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství činí oba rodiče osobně, a to před nebo kdykoli po narození dítěte, není zde žádné časové omezení. Před narozením dítěte je možné toto souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství učinit u kteréhokoli matričního úřadu - místo trvalého pobytu rodičů ani předpokládané místo narození dítěte není rozhodující.

 

Prosíme občany, aby při návštěvě našeho úřadu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky.

Důležité odkazy