1. srpna 2022

Upozornění na stěhování Matričního úřadu

Ve dnech 25. srpna až 11. září bude omezen provoz Matričního úřadu z důvodu stěhování do nových prostor.

Oddělení zvláštní matrika

Od 25. srpna do 4. září bude zcela uzavřeno pro návštěvy klientů. Ve dnech 5. září a 7. září budou přijímáni klienti pouze po předchozí telefonické domluvě na novém pracovišti Nádražní 4.

Oddělení matrika

Od 1. září do 11. září bude zcela uzavřeno pro návštěvy klientů.

Od pondělí 12. září bude obnoven plný provoz Matričního úřadu, a to na novém pracovišti Nádražní 4.

  • Upozorňujeme, že souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství činí oba rodiče osobně, a to před nebo kdykoli po narození dítěte, není zde žádné časové omezení. Před narozením dítěte je možné toto souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství učinit u kteréhokoli matričního úřadu. Místo trvalého pobytu rodičů ani předpokládané místo narození dítěte není rozhodující. Pokud tedy potřebujete učinit toto souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti v době uzavření našeho matričního úřadu, můžete se obrátit na kterýkoli jiný matriční úřad.

V období omezeného provozu Matričního úřadu můžete svá podání zanechat na podatelně úřadu Dominikánská 2:

  • pondělí: 8.00–17.00 hodin
  • úterý: 8.00–15.00 hodin
  • středa: 8.00–17.00 hodin
  • čtvrtek: 8.00–15.00 hodin
  • pátek: 8.00–14.00 hodin

Důležité odkazy