11. prosince 2019

Třetí ročník participativního rozpočtu do škol je úspěšně za námi

Už potřetí se žáci základních škol městské části Brno-střed zapojili do projektu Participativního rozpočtu do škol, který nabízí možnost realizovat nápady žáků a rozvíjet u nich nové schopnosti. Za finance, které projekt letos do škol přinesl, se pořídí stojany na koloběžky nebo nový školní rozhlas.

Radnice Brno-střed i tento školní rok nabídla každé škole částku 35 000 korun, kterou mohli žáci použít na realizaci svých nápadů, pořízení nového vybavení školy, nebo třeba na uspořádání výletu pro spolužáky. Projekt je unikátní nejen v zapojení žáků do procesu rozhodování o společném majetku, ale žáci, kteří se projektu účastní, mohou díky Participativním rozpočtu do škol nabýt nové a prohloubit stávající kompetence, jako jsou komunikační dovednosti, prezentování svých myšlenek nebo vystupování na veřejnosti a schopnost prosazovat svůj názor.

Žáci v rámci Participativního rozpočtu své návrhy nejprve konzultovali se školním koordinátorem, který žákům pomáhá už od přípravné fáze, kdy se žáci snaží vyčíslit náklady na jejich nápad a určit okruh všech, kterým bude realizace jejich nápadu prospěšná. Následující, nejpodstatnější fází celého projektu, je tvorba reklamní kampaně, která žákům pomáhá oslovit spolužáky a získat tak jejich hlas. Spolu s workshopy, při kterých žáci připravovali plakáty a prezentace svých nápadů, na školách proběhly i reklamní kampaně a projektové dny, díky kterým se o navrhovaných projektech dozvěděli ostatní. Nápady, které v elektronickém hlasování získaly od zapojených žáků nejvíce hlasů, budou začátkem tohoto roku realizovány. Tak budou díky participativnímu rozpočtování na ZŠ Antonínská instalovány stojany na koloběžky a pořízeny relaxační vaky, na ZŠ Hroznová se finance použijí na projekt renovace vestibulu, žáci ZŠ Bakalovo nábřeží odhlasovali použití prostředků na rekonstrukci toalet u tělocvičny a na ZŠ Husova budou vyzdobeny šatny. Nový školní rozhlas bude pořízen na ZŠ Horní a žáci ZŠ nám. Míru spolu půjdou do kina. Informace o všech ročnících Participativního rozpočtu do škol městské části Brno-střed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy