25. září 2018

Topná sezóna zahájena

S ohledem na vývoj venkovních teplot a prognózu pro následující období zahajují Teplárny Brno dodávku tepla.

S ohledem na vývoj venkovních teplot a prognózu pro následující období zahajují v úterý 25. září Teplárny Brno dodávku tepla. Je doporučeno překontrolovat si svá zařízení ústředního topení a ověřit, zda nejsou uzavřeny ventily. Pokud jste napojeni na systém centrálního zásobování teplem a ve vašem objektu by byly zjištěny problémy s dodávkami tepla, kontaktujte dispečink na tel. 545 161 545.

Důležité odkazy