Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

17. dubna 2012

Telefonní budka na Všetičkově se zruší

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů se společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající síť automatů přizpůsobit současným potřebám.

Tato optimalizace se dotkne i městské části Brno-střed. V průběhu prvního pololetí letošního roku plánuje společnost zrušení nevyužívaného automatu na Všetičkově ulici č. 246/13 v Brně.

Důležité odkazy