20. března 2020

Spalování suchých rostlinných odpadů

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténu na území celé České republiky doporučujeme všem občanům, aby spalování suchých rostlinných materiálů na svých zahradách odložili na pozdější dobu.

Případná zhoršená kvalita ovzduší, kterou z velké části způsobuje právě spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích, znemožňuje větrání a u citlivějších osob a osob s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí může způsobit potíže s dýcháním.

Žádáme proto všechny občany o ohleduplnost.

Dále bylo krizovým štábem rozhodnuto, že o víkendu budou otevřena sběrná střediska odpadů s obvyklým sobotním a nedělním provozem a to dle provozní doby https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/. O otevírací době sběrných středisek v příštím týdnu se rozhodne v pondělí.

Důležité odkazy