Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

28. dubna 2017

Školáci předvedli své návrhy na podobu parku na Moravském námětí

Pro děti ze základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed, připravila radnice soutěž, ve které mohly předvést svou fantazii a výtvarné dovednosti. Do projektu, v němž mohli školáci ukázat, jak by si představovali podobu parku na Moravském náměstí, se zapojily tři školy a porota tak posuzovala 40 odevzdaných výkresů. Slavnostní vyhodnocení prací proběhlo v Urban centru na Mečové 5, kde právě probíhá výstava věnovaná architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěži s názvem Park na Moravském náměstí v Brně.
Vedle návrhů profesionálů mají návštěvníci výstavy možnost vidět již zmíněné školní výtvarné nápady, takže dochází k zajímavému propojení úhlů pohledu a to jak ze světa dospělých, tak i dětí.
Z rukou místostarostky Michaely Dumbrovské převzali ocenění nejlepší účastníci soutěže ve 2 kategoriích, přičemž v jedné bylo posuzováno pojetí projektů z hlediska preciznosti a profesionality zpracování, v kategorii druhé byla hodnocena emoční rovina (nápaditost a umístění vlastních prvků). Byla udělena také cena návštěvníka této komponované výstavy.
 
Kategorie: Profesionalita zpracování
 
1. místo – Linda Honsová – ZŠ Křídlovická
 
2. místo – Anna Švohová – ZŠ Bakalovo nábřeží
 
3. místo – Natálie Zmrzlá/Anna Marie Kyjovská – ZŠ nám. Míru
 
Kategorie: Nápadité řešení prostoru
 
1. místo – Katrin Kudelásková – ZŠ Bakalovo nábřeží
 
2. místo – Michaela Janušová – ZŠ Křídlovická
 
3. místo – Jan Snášel –  ZŠ nám. Míru
 
Cena návštěvníka:
Dvě první místa – Jamuna Hrnčířová a Claudie Parolková (obě ZŠ nám. Míru)
 
Na výstavě v Urban centru je kromě dětských kreseb možné spatřit i dvacet návrhů profesionálů, kteří se zapojili do soutěže o zpracování architektonicko-urbanistického a krajinářského návrhu na řešení prostoru parku na Moravském náměstí. Park by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města. Výstava potrvá až do 10.května 2017.