16. února 2023

Setkání s probační a mediační službou

Přijďte se v úterý 28. března v 13.00 hodin seznámit s probační a mediační službou. Setkání proběhne na Staré radnici, vstup z ulice Mečová 5.  

Na setkání se dozvíte, co jsou to obecně prospěšné práce, komu přináší prospěch, kde a jak se realizují. Co znamená, když jste podmíněně odsouzení a dostanete dohled probačního úředníka. Jak probační a mediační služba spolupracuje s klienty při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jak probíhá spolupráce s dětmi pod a nad 15 let. Dozvíte se, co je to mediace a jak můžeme pomoci obětem trestné činnosti. 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Vstup na akci je volný. 

Důležité odkazy