24. ledna 2022

Rezidentní parkování: oblast 1-16 přechází do zóny B

Od 31. ledna 2022 bude platit zóna B namísto původní zóny C v oblasti 1-16, která se nachází mezi ulicemi Grohova–Úvoz–Údolní. Nastavení režimu rezidentního parkování v této oblasti bude upraveno na základě požadavků občanů a městské části Brno-střed. 

Nově byly v dané lokalitě nainstalovány čtyři parkovací automaty. Za parkovací oprávnění budou mít možnost návštěvníci zaplatit pomocí mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Dopravní značení je zde překryto bannery s informacemi o změně. Pro rezidenty a abonenty se nic nemění, jejich dlouhodobá oprávnění zůstávají v platnosti.

Celou tiskovou zprávu naleznete na stránkách Magistrátu města Brna. Další informace získáte na webu: www.parkovanivbrne.cz.

 

Důležité odkazy