6. září 2022

Regulace vjezdu do vnitrobloků Trýbova a Bakalovo nábřeží

Od 19. září 2022 se změní pravidla pro vjezd do vnitrobloků Trýbova a Bakalovo nábřeží. Vjezd bude umožněn jen vozidlům s oprávněním k vjezdu. 

Po zavedení parkovacího systému v okolí vnitrobloku nastává situace, kdy řidiči, kteří nechtějí platit za parkování nebo nemají nárok na dlouhodobé parkovací oprávnění, parkují ve vnitrobloku a zhoršují tak dostupnost parkovacích stání pro rezidenty.

Většina vnitrobloků má již dnes vjezd omezen pouze pro dopravní obsluhu, značení však není dodržováno a jako takové je pro Městskou policii Brno složitě vymahatelné. Proto vedení města Brna přistoupilo k řešení, kdy bude vjezd umožněn jen vozidlům s oprávněním k vjezdu.

Od 19. září 2022 bude vjezd do vnitrobloku povolen jen místním rezidentům, abonentům a zásobování, které bude omezeno pouze na určitou část dne. Podmínky pro získání vjezdového oprávnění jsou stejné jako u parkovacího oprávnění: 

Pro získání vjezdového oprávnění je také nutné prokázat právní vztah k vozidlu a splnit podmínky pro jednotlivé skupiny v daném vnitrobloku.

Administrativní poplatek za vyřízení oprávnění je 200 Kč za rok.

Vzhledem k tomu, že oprávnění je jen pro vjezd, nebudou ve vnitrobloku vyznačena parkovací stání modrou čárou. Vjezdové oprávnění držitele neopravňuje ke stání v rozporu s předpisy. Je proto důležité, aby si řidiči dali pozor na stání na chodníku, trávníku atd. Zásobování bude mít povoleno vjezd pouze v době od 6.00 do 12.00 hodin. Mimo tuto dobu jsou vjezd a stání zásobovacích vozidel ve vnitrobloku zakázány. Kontrolu registračních značek zajistí strážníci Městské policie Brno. 

Jak si vyřídit oprávnění?

Postup je stejný, jako v systému rezidentního parkování.

  • Nejjednodušším způsobem je vyřízení on-line přes Osobní stránky uživatele (OSU).
  • OSU založíte pomocí e-mailu (formulář najdete na webu www.parkovanivbrne.cz v dokumentech a pošlete jej na parkovanivbrne@brno.cz).
  • OSU lze vyřídit i přes datovou schránku.
  • Pokud preferujete osobní vyřízení, navštivte s požadovanými dokumenty kontaktní centrum Zvonařka 5. Aktuální úřední hodiny najdete na webu parkovanivbrne.cz.

Jaké dokumenty doložit?

Rezident - fyzická osoba s trvalým pobytem (u cizinců z EU s přechodným pobytem, u cizinců mimo EU s povoleným trvalým pobytem) nebo vlastník nemovitosti v daném vnitrobloku:

  • občanský průkaz (v případě trvalého pobytu) nebo výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti),
  • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel).

Abonent - podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo provozovnou v daném vnitrobloku:

  • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
  • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel).

Zásobování:

  • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel),
  • smlouvu nebo objednávku, která prokazuje nutnost vjezdu do vnitrobloku.

Důležité odkazy