16. března 2021

Ražba tunelu a galerie Žabovřesky

Na jaře by měla začít ražba tunelu Žabovřesky, kterým bude pod Wilsonovým lesem jezdit tramvaj. Vznik tunelu je důležitou součástí stavby velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. 

Do konce letošního roku proběhnou stovky odstřelů skály, přesný počet prozatím nelze určit kvůli změnám podmínek skalního masivu. Každý odstřel vyžaduje detailní přípravu, aby nedošlo k újmám na zdraví či majetku. Mezi nezbytné kroky pro zajištění bezpečnosti patří odklonění dopravy, vyklizení Žabovřeské a části Wilsonova lesa, po odstřelu vše důkladně zkontrolovat a vše uklidit, aby bylo možné obnovit provoz. Pro řidiče to bude znamenat vždy hodinovou uzavírku. Po tuto dobu bude nutné zvolit objízdnou trasu, na které se v této době mohou tvořit kolony. V harmonogramu je uvedeno vždy dvouhodinové okno pro jednu uzavírku. Je to kvůli nutné časové rezervě. Ačkoli uzavírka potrvá vždy cca 60 minut, může se její zahájení zpozdit kvůli počasí, náročnosti odstřelu, dovozu trhaviny, vyklízení prostoru apod. V harmonogramu se proto vymezují dvě hodiny, v jejichž rámci může hodinová uzavírka nastat. Akutální informace najdete na webu kopemezabrno.cz.

Jak se chovat během odstřelů

Vždy dbejte pokynů pracovníků stavby a ve vymezeném prostoru neparkujte. Při odstřelu jsou užívány výstražné signály, které je dobré znát.

  • Minimálně 5 minut před odstřelem se ozve dvakrát dlouhý tón. Ten upozorňuje na blížící se odstřel a je výzvou k opuštění ohroženého prostoru. Prosíme, abyste tak učinili neprodleně.
  • Jedenkrát se dlouhý tón ozve ještě minutu před odstřelem.
  • Následuje odstřel.
  • Po kontrole pracoviště se ozve opět jeden dlouhý tón. Po něm je již možné se do prostoru bezpečně vrátit.

V případě nouze, kdy nestihnete z nějakého důvodu opustit vymezenou lokalitu, volejte nahlas „Stop/Nestřílet!“

Objízdné trasy

Předpokládány jsou i celovíkendové výluky a případná další omezení v době letních prázdnin s ohledem na intenzitu provozu. Jakékoliv změny budou řešeny individuálně a všechny dotčené osoby a podnikatelské subjekty budou včas informovány.

Doprava do 6,5 t bude vedena obousměrně od Pisáreckého tunelu přes rampu na MÚK Hlinky, dále přes Pisáreckou po Veslařské, poté na Kamenomlýnský most a zpátky na VMO I/42 Žabovřeská. Nově bude zbudována křižovatka řízená semafory na protnutí ulic Veslařská × Kamenomlýnský most a Veslařská a větev z Kníničské.

 

Důležité odkazy