13. září 2016

Radnice hledá brigádníky do volebních komisí

Radnice městské části Brno-střed hledá zájemce o členství v okrskové hlasovací komisi pro místní referendum v komisích Úřadu městské části Brno-střed.
Datum konání:
7. a 8. října 2016 - v pátek v čase od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin, poté se sčítají hlasy.
 
Nutné splnění těchto podmínek:
Dosažený věk 18 let, trvalé bydliště na území města Brna.
Odměna:
1 300 Kč hrubého + 2 stravenky v hodnotě 70 Kč.
 
Kontaktní osoba, kam se mohou dobrovolníci hlásit:
paní Libuše Linhová, e-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz, telefon: 542 526 349.
Termín pro přihlášení je do 23. září.

Důležité odkazy