22. února 2016

Rada schválila finanční příspěvky pro organizace pomáhající nemocným lidem

Poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč se rozhodli radní městské části Brno-střed Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA) a to na podporu osobní asistence pro děti a mládež trpící tímto onemocněním. 

Veškeré aktivity tohoto spolku se snaží zkvalitnit život lidem s autismem a poskytuje systematickou a profesionální pomoc nemocným.

Radní také schválili finanční příspěvek organizaci ROSKA BRNO, která se snaží pomoci osobám s roztroušenou sklerózou. Smyslem sdružení je pomáhat zlepšovat a co nejdéle udržet fyzickou i psychickou kondici svých členů pravidelným rehabilitačním cvičením, hipoterapií, ergoterapií, plaváním, trénováním paměti, právním a sociálním poradenstvím. 

Poskytnutá finanční částka ve výši 15.000 korun bude použita na podporu rekondičně-rehabilitačních pobytů pro nemocné osoby s roztroušenou sklerózou.

Důležité odkazy