Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

22. února 2016

Rada schválila finanční příspěvky pro organizace pomáhající nemocným lidem

Poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč se rozhodli radní městské části Brno-střed Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA) a to na podporu osobní asistence pro děti a mládež trpící tímto onemocněním. 

Veškeré aktivity tohoto spolku se snaží zkvalitnit život lidem s autismem a poskytuje systematickou a profesionální pomoc nemocným.

Radní také schválili finanční příspěvek organizaci ROSKA BRNO, která se snaží pomoci osobám s roztroušenou sklerózou. Smyslem sdružení je pomáhat zlepšovat a co nejdéle udržet fyzickou i psychickou kondici svých členů pravidelným rehabilitačním cvičením, hipoterapií, ergoterapií, plaváním, trénováním paměti, právním a sociálním poradenstvím. 

Poskytnutá finanční částka ve výši 15.000 korun bude použita na podporu rekondičně-rehabilitačních pobytů pro nemocné osoby s roztroušenou sklerózou.