15. února 2021

Prodloužení nouzového stavu

Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav od půlnoci z neděle na pondělí na dobu 14 dní. Většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává v platnosti.

Přehled toho, která opatření stále platí, a která se změnila, naleznete na stránkách vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-na-zadost-hejtmanu-vyhlasila-nouzovy-stav-na-14-dnu-186652/ nebo ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-na-zadost-hejtmanu-vyhlasila-nouzovy-stav-na-14-dnu/.

Důležité odkazy