2. listopadu 2020

Prodloužení nouzového stavu

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu, vláda o tom rozhodla na mimořádné schůzi 30. října. K témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu.

Až do 20. listopadu mohou platit krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda mohla svá opatření prodloužit o další tři týdny.

Kompletní přehled platných opatření najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Důležité odkazy