11. září 2020

Prodejní místa pro neziskové organizace během Adventu na Zelňáku a na Moraváku

I v letošním roce zdarma nabídne městská část Brno-střed prodejní místa neziskovým organizacím na Adventu na Zelňáku a na Moraváku. Adventní trhy začnou 27. listopadu a potrvají až do 23. prosince.

Neziskové organizace si mohou od dnešního dne až do 11. října do 15.00 hodin podat žádost o poskytnutí prodejního místa v rámci Adventu na Zelňáku a Adventu na Moraváku. Prodejní místa budou poskytnuta na určitá časová období tak, aby se vystřídalo pokud možno co nejvíce neziskových organizací, které projeví zájem. Neziskové organizace zde mohou prodávat výrobky a prezentovat svou činnost. 

O přidělení prodejního místa je možné požádat prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí prodejního místa. Formulář a Zásady poskytnutí prodejních míst neziskovým organizacím najdete na https://adventnazelnaku.cz/vyber-neziskovek/ a https://adventnamoravaku.cz/pro-prodejce/. Výběr neziskových organizací pro městskou část Brno-střed připravuje Kávéeska, příspěvková organizace.

Důležité odkazy