9. března 2023

Prodej volných bytů formou aukce – Gallašova 4 a Solniční 8

Oznámení o přípravě elektronické aukce na prodej volných bytových jednotek 1+1 na adrese Gallašova 4 a 3+1 na adrese Solniční 8.

Gallašova 4

  • bytová jednotka č. 47/33 o velikosti 1+1 a podlahové ploše 25,6 m2 v bytovém domě Gallašova č. p. 47 (č. or. 4), stojícím na pozemku p. č. 559 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 47 a na pozemku pod bytovým domem p. č. 559 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 635 m2), oba o velikosti 256/10835 a dále podíl na pozemcích funkčně spjatých p. č. 555 (zeleň o výměře 3990 m2) a p. č. 560 (zahrada o výměře 983 m2), oba o velikosti 256/32535, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno.

Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS, a. s. formou elektronické aukce, která bude přístupná přes webové stránky aukce.brno-stred.cz

  • Minimální výše kupní ceny: 2.240.000 korun.
  • Termín konání aukce: 25. dubna 2023, 10.00 hodin.
  • Termíny prohlídek bytu: 4. dubna 2023 v 10.00 a 18. dubna 2023 ve 14.00 hodin. Sraz účastníků prohlídky před domem na adrese Gallašova 4, Brno.

Solniční 8

  • bytová jednotka č. 145/16 o velikosti 3+1 a podlahové ploše 120,2 m2 v bytovém domě Solniční č. p. 145 (č. or. 8), stojícím na pozemku p. č. 567 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 145 a spoluvlastnický podíl na pozemku pod bytovým domem p. č. 567 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 604 m2), oba o velikosti 1202/24423, vše v k. ú. Město Brno, obec Brno.

Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS, a. s. formou elektronické aukce, která bude přístupná přes webové stránky aukce.brno-stred.cz

  • Minimální výše kupní ceny: 9.100.000 korun.
  • Termín konání aukce: 19. dubna 2023, 10.00 hodin. 
  • Termíny prohlídek bytu: 28. března 2023 v 10.00 a 11. dubna 2023 ve 14.00 hodin. Sraz účastníků prohlídky před domem na adrese Solniční 8, Brno.

Bližší informace k prodávaným bytům, stejně jako k přípravě, průběhu a zahájení aukce naleznete na stránkách: Byt 1+1 Gallašova 4, Brno (drazby-brno.cz) a Byt 3+1, Solniční 8, Brno (drazby-brno.cz) na telefonním čísle 732 225 222 nebo e-mailu info@drazby-brno.cz.

Pro přehled o všech konaných elektronických aukcích z úrovně městské části Brno-střed sledujte webové stránky aukce.brno-stred.cz

 

Důležité odkazy