15. května 2024

Prodej volného bytu formou aukce - Gallašova 8

Oznámení o přípravě elektronické aukce na prodej volné bytové jednotky 1+1 na adrese Gallašova 8.

Předmět elektronické aukce:

  • bytová jednotka č. 51/19 o velikosti 1+1 a podlahové ploše 26 m2 umístěna ve 3. nadzemním podlaží v bytovém domě Gallašova č.p. 51 (č.or. 8), stojícím na pozemku p.č. 557 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 51 a pozemku pod bytovým domem p.č. 557 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 321m2), oba o velikosti 260/5472 a dále podíl na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 (zeleň o výměře 3990 m2) a p.č. 560 (zahrada o výměře 983 m2), oba o velikosti 260/32535, vše v k.ú. Štýřice, obec Brno.

Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS, a.s. formou elektronické aukce, která bude přístupná přes webové stránky https://www.drazby-brno.cz.

  • Minimální výše kupní ceny:  2 430 000 Kč
  • Termín konání aukce:  26. června 2024, 10:00 hodin.
  • Termíny prohlídek bytu: 28. května 2024 v 10:30 hodin a 11. června 2024 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky: před domem Gallašova 8, Brno. Na prohlídky není nutné se hlásit předem. 

Bližší informace k prodávanému bytu, stejně jako k přípravě, průběhu a zahájení aukce získáte zde: Byt 1+1 Gallašova 8, Brno (drazby-brno.cz) nebo nebo u paní Bc. Jany Hradilové, tel. 723387888, email: hradilova@coms-brno.cz.

Pro přehled o všech konaných elektronických aukcích z úrovně městské části Brno-střed, sledujte webové stránky https://www.drazby-brno.cz.

Důležité odkazy