13. března 2023

Prodej volného bytu formou aukce – Gallašova 8

Oznámení o přípravě elektronické aukce na prodej volné bytové jednotky 1+1 na adrese Gallašova 8.

Předmět elektronické aukce:

  • bytová jednotka č. 51/10 o velikosti 1+1 a podlahové ploše 25,59 mv bytovém domě Gallašova č. p. 51 (č. or. 8), stojícím na pozemku p. č. 557 spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 51 a na pozemku pod bytovým domem p. č. 557 a na pozemcích funkčně spjatých p. č. 555 a p. č. 560, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno.

Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS, a. s. formou elektronické aukce, která bude přístupná přes webové stránky https://www.drazby-brno.cz (také dostupné přes aukce.brno-stred.cz).

  • Minimální výše kupní ceny: 2.900.000 korun.
  • Termín konání aukce: úterý 25. dubna 2023, 14.00 hodin.
  • Termíny prohlídek bytu: 4. dubna 2023 v 10.30 hodin a 18. dubna 2023 ve 14.30 hodin. Sraz účastníků prohlídky: před domem Gallašova 8, Brno. Na prohlídky není nutné se hlásit předem.

Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je:

  • uzavření Dohody o vypořádání nákladů vynaložených na revitalizaci BD Gallašova 8 se zájemcem, jakožto smlouvy vedlejší vedle smlouvy kupní;
  • úhrada nákladů ve výši 279.941 korun za revitalizaci BD Gallašova 8 v souladu s výše uvedenou Dohodou.

Bližší informace k prodávanému bytu, stejně jako k přípravě, průběhu a zahájení aukce získáte zde: Byt 1+1, Gallašova 8 Brno (drazby-brno.cz) nebo na tel.: 732 225 222 a e-mailu: info@drazby-brno.cz.

Pro přehled o všech konaných elektronických aukcích z úrovně městské části Brno-střed sledujte webové stránky https://www.drazby-brno.cz (také dostupné přes aukce.brno-stred.cz). 

 

Důležité odkazy