15. května 2024

Prodej volného bytu formou aukce - Gallašova 4

Oznámení o přípravě elektronické aukce na prodej volné bytové jednotky 1+1 na adrese Gallašova 4.

Předmět elektronické aukce:

  • bytová jednotka č. 47/33 v bytovém domě Gallašova č.p. 47 (č.or. 4), postaveném na pozemku p.č. 559, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 47, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č. 559, dále podíl na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560, vše v k.ú. Štýřice, obec Brno. 

Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS, a.s. formou elektronické aukce, která bude přístupná přes webové stránky https://www.drazby-brno.cz.

  • Minimální výše kupní ceny:  1.900.000 korun.
  • Termín konání aukce:  19. června 2024, 10:00 hodin.
  • Termíny prohlídek bytu: 28. května 2024 v 10:00 hodin a 11. června 2024 v 13:30 hodin. Sraz účastníků prohlídky: před domem Gallašova 4, Brno. Na prohlídky není nutné se hlásit předem. 

Bližší informace k prodávanému bytu, stejně jako k přípravě, průběhu a zahájení aukce získáte zde: Byt 1+1 Gallašova 4, Brno (drazby-brno.cz) nebo na tel.: 732 225 222 a e-mailu: info@drazby-brno.cz.

Pro přehled o všech konaných elektronických aukcích z úrovně městské části Brno-střed, sledujte webové stránky https://www.drazby-brno.cz.

Důležité odkazy