1. června 2021

Pozvánka na veřejné projednání – vnitroblok Hoppova–Bayerova–Dřevařská

Diskuze nad návrhy nové podoby vnitrobloku Hoppova–Bayerova–Dřevařská se uskuteční 8. června od 16.30 hodin ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed.

Návrhy připravila zahradní architektka Ing. Eva Wagnerová. V plánované parkové úpravě vnitrobloku se počítá s výsadbou nových stromů a květin, úpravou cest a doplněním mobiliáře. 

 

Důležité odkazy