4. října 2015

Pozvánka na Den otevřených dveří pečovatelské služby a centra denních služeb na ulici Lipová

Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pečovatelské služby a centra denních služeb MČ Brno-střed na ulici Lipová 31, který se koná ve středu 7. října 2015 od 9:00 do 17:00.

Pracovníci pečovatelské služby a centra denních služeb podají zájemcům a jejich rodinným příslušníkům informace o poskytovaných službách, včetně možnosti prohlídky prostor tohoto sociálního zařízení.

Centrum denních služeb

Posláním centra denních služeb (dále jen CDS) je nabízet podporu a pomoc osobám, které v důsledku věku nebo zdravotního stavu nechtějí nebo nemohou být sami doma. Prostřednictvím aktivizačních činností je podporována jejich psychická a fyzická kondice a jsou zapojení do společenského života nejen svých vrstevníků, ale i ostatních lidí. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím probíhá formou výletů, výstav, návštěv kulturních akcí apod. Smyslem aktivizace je tedy podporovat takové procesy, jejichž výsledkem je snížení závislosti a vyšší míra samostatnosti. Podpora a pomoc vycházejí z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává důstojný život. Cílem služby je umožnit pobyt v příjemném prostředí a využít tak individuálně vzdělá- vacích a aktivizačních činností, které podporují a vedou k udržení vlastní soběstačnosti.

Centrum denních služeb se nachází v prvním patře budovy pečovatelské služby na Lipové 31, kde je k dispozici šatna, jídelna, kuchyňka, společenská místnost, pracovna a terasa s výhledem na zahradu.

Uživatelé tak mají možnost se každodenně setkávat se svými vrstevníky, udržovat kontakt se společenským prostředím, podílet se na společenském životě tak, aby nepociťovali osamění. Uživatelé mají možnost využít péče ve středisku osobní hygieny (koupel, péče o vlasy a nehty). Mezi jednotlivými aktivitami mohou uživatelé odpočívat ve společenské místnosti nebo v letních měsících na terase. Uživatelé do CDS docházejí sami nebo mohou využít dovoz a odvoz autem pečovatelské služby. Možnost stravování je zajištěna formou dovozu obědů ze Školní jídelny Nádvorní 1, příspěvkové organizace, nebo z vlastních zdrojů. Přípravu a podání jídla a pití během dne včetně oběda zajišťuje pracovnice CDS.

Uživatelé mohou trávit svůj čas v centru denních služeb v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod.

Pečovatelská služba

Pracoviště pečovatelské služby sídlí ve stejné budově na adrese Lipová 31. Jeho služeb mohou využívat jak klienti centra denních služeb, tak i ostatní zájemci, kterým je služba poskytována v domácím prostředí.

Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Do cílové skupiny patří senioři, lidé se zdravotním postižením a rodiny s trojčaty a vícerčaty do 4 let věku.

Na Lipové mohou zájemci využít pomoci při osobní hygieně, jedná se o pomoc při celkové koupeli včetně mytí vlasů, pomoc při ošetření nohou nebo přítomnost pracovnice jako dohled při celkové koupeli. Na pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup a kompenzační pomůcky (zvedák, protiskluzové podložky, sedačka do vany, do sprchy atd.). Dále praní a žehlení prádla. Pracovníci pečovatelské služby přebírají prádlo od uživatelů v jejich domácnostech po předchozí domluvě. Vyprané a vyžehlené prádlo je odvezeno zpět uživatelům, dodací lhůta je 1 týden. Prací prostředky poskytuje pečovatelská služba.

V domácnosti jsou pečovatelskou službou poskytovány tyto úkony: pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Bližší informace je možné získat u sociálních pracovnic na tel. 543 212 702, 542 526 129, 542 526 127 nebo u vedoucí pečovatelské služby a centra denních služeb na tel. 543 217 445, 542 526 335.

Důležité odkazy