14. října 2011

Policie varuje před nekalými praktikami některých prodejců elektřiny a plynu

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Policie České republiky upozorňuje na přibývající stížnosti občanů, které se týkají nekalých praktik některých prodejců elektřiny a plynu.

Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů policie žádá občany, aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat rizika spojena s nepoctivě uzavřenými smlouvami.

 

Důležité odkazy