6. ledna 2021

Pečovatelská služba nově spadá pod Centrum sociálních služeb

Na základě schválení Zastupitelstva města Brna budou všechny pečovatelské služby a denní centra, tedy i to naše, sloučeny a od 1. ledna 2021 poskytovány Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací města Brna. Navíc se z Lipové ulice přestěhuje na Vojtovu.

Stejně jako doposud vedení městské části Brno-střed si i nový poskytovatel, Centrum sociálních služeb, vytýčil jako jeden z hlavních úkolů poskytovat sociální služby na vysoké úrovni a minimalizovat dopad změny poskytovatele na současné uživatele. Klíčovým přínosem sloučení jednotlivých středisek pečovatelské služby v různých brněnských městských částech je sjednocení podmínek při poskytování sociálních služeb potřebným občanům města Brna.

Důležité je, že pro stávající uživatele pečovatelské služby Brno-střed sjednocení nepřinese žádné zásadní změny. Spádovost podle místa bydliště uživatelů se nemění a při poskytování terénní péče jim bude i nadále k dispozici stejný tým pracovníků jako dosud.

Od 1. ledna 2021 dojde i ke změně adresy pečovatelské služby Brno-střed, která se stěhuje do nové budovy na ulici Vojtova 7, 639 00 Brno-Štýřice. Pečovatelská služba má v novém sídle připraveno útulné zázemí pro aktivizační činnosti i odpočinek, které využijí uživatelé denního stacionáře. Nové a bezbariérové středisko osobní hygieny poskytne dostatek prostoru jak pro stávající klienty, tak i pro nové zájemce o tuto službu.

Pro bližší informace se můžete obracet na vedoucí pečovatelské služby Brno-střed, Ing. Bc. Kateřinu Houzarovou, telefon: +420 723 100 783, nebo vedoucí koordinátorku pečovatelské služby Centra sociálních služeb Mgr. Milenu Sehnalovou, telefon: +420 541 421 914.

Důležité odkazy