10. června 2024

Parkovací karty pro rezidenty v ulici Vachova

V kanceláři Miniúřadu na Nádražní 4 vyřídí rezidenti z Vachovy ulice povolení k parkování na ulici Mozartova. 

O povolení k parkování na ulici Mozartova lze zažádat pouze osobně v úředních hodinách Miniúřadu na Nádražní 4 u vedoucí Aleny Dubravay. Kontaktovat ji také můžete na e-mailu: alena.dubravay@brno-stred.cz nebo na telefonním čísle: 777 410 085. Žadatel (rezident) musí být vlastníkem vozidla. Parkovací karty budou platné do 30. září 2024. 

Důležité odkazy