27. října 2022

Památka zesnulých – otevírací doba veřejných pohřebišť

Ústřední hřbitov a hřbitov v Židenicích bude od 28. října do 2. listopadu otevřený od 7.00 do 19.00 hodin, příměstské hřbitovy ve Slatině, Tuřanech, Líšni, Soběšicích, Jehnicích, Králově Poli, Řečkovicích, Komíně a Žebětíně budou ve stejném časovém rozmezí otevřeny od 28. října do 4. listopadu.

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků ústředního hřbitova a hřbitova v Židenicích v období Památky zesnulých omezuje Správa hřbitovů města Brna od 28. října do 2. listopadu vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude umožněn od 7.00 do 16.00 hodin, přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hodin. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P. S ohledem na skutečnost, že je na brněnských veřejných pohřebištích neustále velké množství neudržovaných hrobů, obrací se Správa hřbitovů na nájemce hrobových míst se žádostí, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále je udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem o pohřebnictví. Dále správa upozorňuje, že není vhodné si bez dozoru odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii Brno. Aktuální informace návštěvníci najdou na webu Správy hřbitovů: www.hrbitovybrno.cz.

Důležité odkazy