13. října 2021

Památka zesnulých – otevírací doba veřejných pohřebišť

Ve dnech 25. října – 3. listopadu 2021 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a ostatních hřbitovech od 7.00 do 19.00 hodin.

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 25. října – 3. listopadu 2021 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn, a to od 7.00 do 16.00 hodin, přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hodin.
Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii.

Důležité odkazy