8. dubna 2020

Otevření sběrných středisek odpadu

Od středy 8. dubna 2020 jsou opět otevřena vybraná sběrná střediska odpadu. 

Po dobu nouzového stavu na území České republiky je doporučeno nevyužívat služeb středisek z důvodu šíření nákazy. Pokud je odevzdání odpadu nezbytně nutné, dodržujte hygienické a bezpečnostní pokyny:

  • Povinnost nosit roušku k zakrytí úst i nosu, doporučeny jsou i rukavice, 
  • dodržovat rozestupy minimálně 3 metry, 
  • přijíždět v maximálním počtu 2 osob, 
  • najíždět/vstupovat do sběrných středisek jednotlivě, nevytvářet seskupení osob, 
  • řídit se pokyny pracovníků obsluhy sběrných středisek. 

Odpad je možné odevzdat na těchto střediscích:

  • SSO Plynárenská, 
  • SSO Veveří, 
  • SSO Vídeňská-Jílová. 

Sběrná střediska odpadu jsou o státních svátcích uzavřena.

Aktuální informace o otevírací době a další pokyny

Důležité odkazy