29. ledna 2021

Opatření covid-19 k 30. lednu

Od soboty 30. ledna dojde k dalším změnám krizových opatření, jež mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19.

Opatření platí do 14. února a týkají se:

Omezení pohybu osob:

  • lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat v nich smějí jen členové jedné domácnosti,
  • vláda nařídila omezení kontaktů s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru,
  • zpřísňují se také pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky,
  • opět začal platit zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních, výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Maloobchod a služby:

  • ubytování bude možné poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty,
  • nově jsou z platných výjimek vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a mobilních provozovnách,
  • provoz lanovek a vleků je povolen pouze pro zajištění zásobování, chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

Vláda také odsouhlasila změnu v pravidlech plošného antigenního testování. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28-ledna-2021-186262/.

Důležité odkazy